default_mobilelogo

Zaakceptowane przez Komitet Naukowy referaty zostaną opublikowane po Konferencji w roku 2018 i 2019.

Podstawowe czasopismo, w którym będą opublikowane artykuły:

  • Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin (8 pkt., lista B MNiSW, kwartalnik włączony do Emerging Sources Citation Index ESCI, indeksowany na platformie Web of Science) http://journals.am.szczecin.pl/

Pozostałe czasopisma, w których istnieje możliwość opublikowania artykułu (Redakcje zastrzegają sobie prawo ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu do druku):

  • Inżynieria Materiałowa
  • Archives of Metallurgy and Materials
  • Archives of Foundry Engineering
  • Inżynieria Powierzchni

O procedurze wydawniczej w poszczególnych czasopismach Autorzy zostaną poinformowani indywidualnie do 15 marca 2018.

Istnieje możliwość zaprezentowania swojej pracy w formie posteru (wymiary: szerokość – 700 mm, wysokość – 900 mm).