default_mobilelogo
  • prezentacja postępu w badaniach nowych materiałów i technologii materiałowych,
  • analiza możliwości zastosowań nowych materiałów oraz technologii w przemyśle okrętowym i maszynowym,
  • poszerzenie wiedzy technologicznej i konstrukcyjnej,
  • wymiana poglądów nt. kierunków dalszych badań w tym obszarze.