default_mobilelogo

 

Organizator: Patronat:

 

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
w SZCZECINIE

 

INSTYTUT PODSTAWOWYCH NAUK TECHNICZNYCH
WYDZIAŁ MECHANICZNY
AKADEMIA MORSKA w SZCZECINIE

Honorowy Patronat
Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie
dr hab. inż. kpt. ż.w. WOJCIECH ŚLĄCZKA, prof. nadzw. AM

 

 KOMITET NAUKI O MATERIAŁACH PAN

POLSKA AKADEMIA NAUK
Oddział w Poznaniu
Komisja Nauki o Materiałach

 

POLSKIE TOWARZYSTWO MATERIAŁOZNAWCZE


STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ