default_mobilelogo
  • struktura i właściwości tworzyw metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytów,
  • kształtowanie struktury i właściwości materiałów w wyniku procesów technologicznych: obróbki cieplnej, obróbki powierzchniowej, obróbki plastycznej, metalurgii proszków, odlewania i spajania,
  • badanie właściwości, kontrola oraz eksploatacja części maszyn i urządzeń,
  • projektowanie materiałów i modelowanie procesów technologicznych.