default_mobilelogo

28 luty 2018 - przysłanie zgłoszenia wraz z tytułem i streszczeniem referatu w języku polskim (do streszczenia prosimy dołączyć informację o wyborze czasopisma, w którym Autor/Autorzy chcieliby opublikować swoją pracę - wybór w zakładce Artykuły i instrukcje dla Autorów)
5 marzec 2018 - akceptacja zgłoszeń
30 marzec 2018 - termin wniesienia opłaty konferencyjnej
11 maj 2018 - program Konferencji i ostateczny termin nadsyłania streszczeń referatów (do materiałów konferencyjnych)
11-14 czerwiec 2018 - Konferencja NM-NT2018