default_mobilelogo
Organizator: Patronat:
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
w SZCZECINIE

KOMITET NAUKI O MATERIAŁACH PAN

POLSKA AKADEMIA NAUK
Oddział w Poznaniu
Komisja Nauki o Materiałach

 

POLSKIE TOWARZYSTWO MATERIAŁOZNAWCZE


STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ