default_mobilelogo28.02.2015 - przysłanie zgłoszenia wraz z tytułem i streszczeniem referatu
28.02.2015 - akceptacja zgłoszeń
16.03.2015 - termin wniesienia opłaty konferencyjnej
30.04.2015 - program Konferencji i ostateczny termin nadsyłania referatów
24-28.05.2015 - Konferencja NM-NT2015