default_mobilelogo

Planowane jest zorganizowanie sesji posterowej. Autorzy referatów, którzy zechcą zaprezentować je w tej formie proszeni są o przygotowanie posterów o wymiarach: szerokość – 700 mm, wysokość – 900 mm.

Zaakceptowane przez Komitet Naukowy referaty zostaną opublikowane po Konferencji w czasopiśmie Inżynieria Materiałowa przy czym Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu prac do druku.
Artykuły należy przygotować w języku polskim lub w języku angielskim zgodnie z wymaganiami czasopism.

Objętość artykułów ograniczona jest do 4 stron przygotowanych zgodnie z wymaganiami wydawcy. Instrukcję i formatkę dotyczące przygotowania artykułu można pobrać tutaj.